PSO Training en Advies

Problemen binnen het bedrijf. Bedrijfsorganisaties hebben er regelmatig mee te maken. Ontevreden klanten, stagnerende omzet, te hoge kosten, vertrek van goed personeel. Het is een greep uit de problemen die kunnen zorgen voor belemmeringen in het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. De gevolgen kunnen lastig zijn en het bedrijf veel geld kosten. Het voortbestaan van het bedrijf of de organisatie kan zelfs in gevaar komen. Het is dus van cruciaal belang snel en efficiënt de problemen aan te pakken.

Voor een goede, blijvende probleemoplossing is het essentieel om de werkelijke oorzaak te achterhalen. Vervolgens moet u weten hoe van daaruit te handelen. Dit vereist een gestructureerde aanpak. PSO Training en Advies heeft een (trainings)methode ontwikkeld die zijn werking heeft bewezen in de praktijk: ‘Problemen Systematisch Oplossen’, kortweg ‘PSO’.

De training

 

Maatwerk en onderzoek

Tijdens de training leert u hoe u problemen effectief aanpakt, en oplost. Middels een stappenplan brengt u structuur aan bij het vinden van oorzaken, en het werken naar oplossingen. De training heeft het karakter van een workshop. Naast de benodigde theorie is de training gericht op het zelf, in de praktijk, systematisch leren oplossen van problemen.

Doelgroep
De methode PSO is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn werk direct betrokken is bij het oplossen van problemen.

Resultaat
Met het toepassen van de methode PSO bereikt u de volgende resultaten:

  • Problemen adequaat oplossen
  • Effectiever vergaderen
  • Grotere betrokkenheid van medewerkers
  • Teamvorming
  • Het vergaren en benutten van goede ideeën
  • Open sfeer binnen de organisatie
  • Succesvol de probleemoplossingsmethode invoeren in uw organisatie

Onderwerpen
1. De methode en het proces.
De zes stappen van PSO worden uitvoerig doorlopen en aan de hand van casus in praktijk gebracht.

2. Hulpmiddelen en technieken.
De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: Brainstormen, bereiken consensus, beoordelen, oorzaak- en gevolganalyse, analyseren gegevens, vergader- en communicatietechnieken, besluiten nemen, Pareto-analyse, Ishikawa-diagram, activiteiten- en implementatieplanning, Ganntt-grafiek en evaluatie.

Studiemateriaal
In de training PSO maken we gebruik van de boeken Problemen Systematisch Oplossen deel 1 en 2.
In deel 1 wordt de methode en het proces beschreven. In deel 2 staan de hulpmiddelen en technieken centraal. De boeken zijn ook afzonderlijk van de training te gebruiken. U kunt de boeken bij ons bestellen.

Duur

Introductietraining PSO:                    1 dag

Expert training PSO:                          2-3 dagen, afhankelijk van de                                                           gewenste onderwerpen en casus.                                                           Tijdens de expert training gaan                                                           we dieper in op de leerstof, en                                                           de praktijkoefeningen worden                                                           uitgediept.

Kosten
Op aanvraag.

 

 

 

Maatwerk
Wij verzorgen ook trainingen die afgestemd zijn op de specifieke situatie binnen uw bedrijf. In de maatwerktraining bent u verzekerd van een afgestemde aanpak van de actuele problemen.

Onderzoek
Wilt u weten of wij iets kunnen betekenen voor uw bedrijf of organisatie in de aanpak van problemen?
Wij sturen u op verzoek een vragenlijst toe waarmee u zelf kunt testen in hoeverre het invoeren van een probleemoplossingsmethode gewenst is.

Kan het oplossen van problemen in uw bedrijf beter?
Met gebruik van een door ons ontwikkelde methode, onderzoeken wij welke normen gehanteerd worden bij de aanpak van problemen. Het onderzoek richt zich op: het proces van problemen oplossen, gedrag, communicatie, vergaderen en besluitvorming. Aan de hand van de resultaten maken wij een voorstel voor verbetering.

Bent u geïnteresseerd in de vragenlijst of het onderzoek? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

vergadering


Contactgegevens

Van Hamelbergweg 5
5863 BL Blitterswijck

Telefoon:  06 2204 6224
Contactpersoon: Hub Achten
Email:info@psotrainingenadvies.nl

Citaten

Het is niet zo dat men de oplossing niet ziet.
Het is wel zo dat men het probleem niet ziet.
(G.K Chesterton)

Elk probleem heeft een oplossing.
Als er geen oplossing is dan is het geen probleem maar een feit.

De voornaamste oorzaak van de problemen zijn de oplossingen.

Open trainingen

Introductie training PSO:
20 oktober
17 november

Expert Training PSO:
21 en 21 oktober
18 en 19 november

(Nieuw!) Beter Vergaderen:
4 november
25 november
9 december
16 december

Wilt u deelnemen aan een training?  Stuur een e-mail naar info@psotrainingenadvies.nl

Meer informatie?

Wilt u nadere informatie over de methode PSO, hebt u vragen over de training of wilt u zich opgeven voor een open training? Neem dan contact op met ons.

Telefonisch via 06 2204 6224 of stuur een e-maill naar info@psotrainingenadvies.nl